Raftanje po Kolpi

Že sedemnajstič po vrsti smo se kresovci podali v času od 7. do 10. julija 2022 na raftanje po Kolpi. To nam je že precej tradicionalno srečanje, katerega smo letos malce podaljšali ter nadgradili z več aktivnostmi. Opravili nekaj pohodov, ogledov, sprehodov, plavanja, športnih iger ter predvsem druženja in zabave ni manjkalo. To je že skoraj obvezni mus ob koncu sezone, pa čeravno še ni konec. Kmalu gremo zopet čez mejo.

Ivanje Novo Čiče

V KUD Novo Čiče se vsako leto trudijo ohranjati tradicijo v svojem Etno selu, zato za Ivanje, 25 junija, povabijo v goste folklorne skupine iz sosednjih vasi in držav. Kresovci se vsako leto z veseljem odzovemo vabilu in tako je bilo tudi letos. Veterani in člani vodilne smo se odpravili v bližino Zagreba, kjer smo zaplesali in predstavili dolenske plese ter se z domačini poveselili.

Praznik situl

Praznik situl je posvečen situlskim izjemnim spomenikom, ki pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta, ki so bili enakovredni izjemnim civilizacijam celinske in sredozemne Evrope. Praznik situl tako predstavlja dogodek, prežet z dolenjsko kulturno in naravno dediščino, ki jo dopolnjuje nov, urbani pogled. Letošnji festival je tradicionalno postregel s prikazom starodavnih obrti in izdelkov, ki je od preteklih let še nekoliko obogaten. V sodelovanju z rokodelci bodo predstavili lončarstvo, steklarstvo, krznarstvo, pletarstvo, obdelavo lesa, barvanje in polstenje volne, tkanje, kovaštvo, ulivanje brona in obdelavo jantarja. 

Kot popestritev dogodka so na letošnjem 7. prazniku situl, ki je bil v soboto, 18. junija 2022, na dveh arheoloških najdiščih, na Marofu in Kapiteljski njivi, nastopili kot plesalci iz halštatske dobe tudi plesalci FD Kres.

Državno Maroltovo srečanje

Mlajša veteranka skupina FD Kres se je uvrstila na državno srečanje. V dveh polfinalnih nastopih se je na odru Doma II. Slovenskega tabora v Žalcu predstavilo dvanajst odraslih folklornih skupin, ki so se na zaključno tekmovanje uvrstile preko območnih in regijskih srečanj, najboljše med njimi pa bodo zaplesale še na finalni prireditvi.

Obe polfinali in finalno prireditev je spremljala tudi tričlanska strokovna žirija v sestavi Tomaž SimetingerKlavdija Žabot in Gašper Selko, ki je ob koncu finalnega programa razglasila in podelila nagrade za 1., 2. in 3. mesto, svojega zmagovalca pa je izbralo tudi občinstvo preko interneta. 

1. polfinale

Na njem so nastopili:
– Folklorna skupina Mengeš člani
– Akademska folklorna skupina KUD Študent 1. Skupina
– Mlajša veteranska skupina FD Kres
– Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc
– Folklorna skupina Leščeček
– Folklorna skupina Klas Horjul – Folklorna skupina Šumnik Borovnica

2. polfinale

Na njem so nastopili:
– Akademska folklorna skupina  KUD Študent 2. Skupina
– Mladinska folklorna skupina Karavanke
– Akademska folklorna skupina France Marolt
– Mladinska folklorna skupina Mengeš
– Folklorna skupina KD Sveta Ana
– Folklorno društvo Gartrož

Kresovi plesalci Mlajše veteranske skupine se v finalni del nismo uvrstili, vendar smo bili  svojim nastopom na reviji zadovoljni. Pokazali smo, da zmoremo priti med najboljše ter kako dejansko vse skupaj poteka.

Na cvičkariji se tudi pleše

Na ponovni Cvičkariji bi morali nastopiti tako na Glavnem kot na Novem trgu, vendar pa je bil nastop na študentski Cvičkariji zaradi dežja odpovedan, tako da smo nastopili le na Glavnem trgu na klasični Cvičkariji. Tako smo kresovci zaplesali dva dolenjska spleta v soboto, 28. maja 2022, pred novomeško publiko pa smo tudi zapeli pevci ljudskih pesmi.

Območno srečanje ljudskih pevcev

Da pri Kresu ne ohranjamo samo plesov, pojejo že vrabci na veji. Kresovci pa pojemo kot siničke, če se nam le ne kje zatakne. Na tokratno srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki je bilo 17. maja 2022 v Muzeju Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka, smo Kresovci zopet poslali 2 skupini in sicer Tamburaško skupino ter ljudske pevce Li-La. 

Dostopnost