nastanek Folklornega društva Kres

1977danmladosti2Folklorno društvo Kres je bilo ustanovljeno v Novem mestu 21. septembra 1975. Člani društva smo ljubitelji, ki nas kljub različni izobrazbi in starosti vežeta dobra volja in ljubezen do ljudskega izročila. V dveh otroških, mladinski, vodilni, pevskem sestavu Li-Lá, mlajši veteranski, veteranski, godčevski in tamburaški skupini je vključenih več kot sto trideset članov.

1987 Trento

1987 Trento

Program društva obsega pesmi in plese slovenskih pokrajin Dolenjske, Bele Krajine, Koroške, Štajerske, Prekmurja, Goričkega in Zgornjega Posočja. Naš osnovni namen je ohranjati ljudsko izročilo v čim manj potvorjeni obliki in na dostojni ravni. Sproščeni aplavzi na nastopih, mnoga priznanja in pohvalne ocene strokovnjakov so nagrada za naše vztrajno delo in  spodbuda, da še naprej bogatimo svoj repertoar in stremimo po še zahtevnejši izvajalski ravni.

Najpomembnejši priznanji, ki ju je društvo prejelo, sta Maroltova značka ob 15. obletnici društva in odličje Zveze kulturnih organizacij Novo mesto. Na mednarodnem folklornem festivalu v Trentu in Gorici v Italiji smo kot reproduktivna skupina dosegli enkrat prvo in enkrat drugo mesto. S takratno Ljubljansko televizijo smo posneli oddajo »Slovenski ljudski plesi in pesmi Dolenjske«.

Od ustanovitve smo pripravili veliko samostojnih nastopov v domačem Novem mestu in okoliških krajih po Dolenjski, prvič pa se je društvo predstavilo novomeškemu občinstvu že po nekaj mesecih od ustanovitve, in sicer na proslavi ob dnevu žena. Sodelujemo tudi na mnogih proslavah in prireditvah v različnih krajih Slovenije. Slovensko ljudsko izročilo predstavljamo tudi zunaj meja Slovenije.

Gostovali smo že v Avstriji, Belgiji, Bosni in Hercegovini, Češki Republiki, Franciji, Grčiji, Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem, v Makedoniji, Romuniji,  Srbiji, Španiji in Turčiji. Leta 2017 smo prvič prestopili tudi meje Evrope in se odpravili v Afriko. Obiskali smo Egipt in nastopili s celovečernim koncertom v operni hiši v Kairu.Prvi nastop

bb

Branka Moškon

Za naše kakovostno delo in dosežke se moramo še posebej zahvaliti naši umetniški vodji Branki Moškon, ki vodi društvo že od samega začetka. Za svoje delo je prejela odličje Zveze kulturnih organizacij Novo mesto, Maroltovo značko, Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto in Maroltovo plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije. Leta 2017 je prejela tudi srebrno plaketo JSKD. Pohvaliti moramo tudi Majdo Nemanič, ki je dolga leta skrbela za naš podmladek. Najmlajše je vodila k prvim plesnim korakom skozi rajalne igre in otroške pesmice ter ima veliko zaslug za to, da je ljudsko izročilo živo in tudi priljubljeno med mladimi.

 Folklorno društvo vodi Izvršni odbor FD Kres.

Dostopnost